معبری به آسمان

پاسخ شهید به پدر عروس سرمایه‌دار

«اگه دخترم‌رو می‌خواهی بايد کتباً بنويسي که جبهه نمی‌روی. اگه اين شرط رو قبول کردي همين الان خطبه عقد ‌رو می‌خوانیم در غير اين صورت… »

توضیحات بیشتر »